University of Maribor

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering

Mailing Address:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
Smetanova 17
SI, 2000 Maribor
Deliveries:
Prof.Dr. Peter Krajnc
Department phone: (386 2) 22 94 400
Department FAX: (386 2) 25 27 774
Department Email:
Last Updated: February 15, 2009

Professors:

Dolecek, Valter (Dean)       (386 2) 22 94 441 <>
Drofenik, Mihael          (386 2) 22 94 416 <>
Glavic, Peter            (386 2) 22 94 451 <>
Knez, Zeljko            (386 2) 22 94 461 <>
Kravanja, Zdravko          (386 2) 22 94 481 <>
Krope, Jurij            (386 2) 22 94 475 <>

Associate Professors:

Butinar, Branko           (386 2) 22 94 489 <>
Stropnik, Crtomir          (386 2) 22 94 421 <>

Assistant Professors:

Ban, Irena             (386 2) 22 94 417 <>
Brodnjak Voncina, Darinka      (386 2) 22 94 432 <>
Dobcnik, Danilo (Emeritus)     (386 2) 22 94 431 <>
Goricanec, Darko          (386 2) 22 94 475 <>
Go                 
Habulin, Maja            (386 2) 22 94 462 <>
Korpar, Samo            (386 2) 22 94 490 <>
Krajnc, Majda            (386 2) 22 94 452 <>
Krajnc, Peter            (386 2) 22 94 422 <>
Novak Pintaric, Zorka        (386 2) 22 94 482 <>
Or                 
Ozim, Vojko (Emeritus)       (386 2) 22 94 471 <>
Petek, Aljana            (386 2) 22 94 443 <>
Simonic, Marjana          (386 2) 22 94 472 <>
Vola                
                  

Graduate Advisor

Prof. Dr. Zdravko Kravanja

Undergraduate Advisor

Prof. Dr. Zdravko Kravanja