National University of Singapore

Department of Chemical and Biomolecular Engineering

Mailing Address:
Department of Chemical and Biomolecular Engineering
National University of Singapore
4 Engineering Drive 4, Blk E5 #02-09,
Singapore 117585
Department phone: (65) 6516 2186
Department FAX: (65) 6779 1936
Department Email:
Last Updated: September 11, 2014

Professors:

Carpenter, Keith John (Adjunct)           <>
Ching, Chi Bun (Joint)       (65) 6601-2645  <>
Chung, Tai-Shung Neal        (65) 6516-6645  <>
Farooq, Shamsuzzaman        (65) 6516-6545  <>
Feng, Si-Shen (Adjunct)       (65) 6516-3835  <>
Kang, En-Tang            (65) 6516-2189  <>
Karimi, Iftekhar A.         (65) 6516-6359  <>
Lee, Jim Yang (Chair)        (65) 6516-2186  <>
Neoh, Koon Gee           (65) 6516-2176  <>
Quah, Cheng-Guan Michael      (65) 6516-2177  <>
Rangaiah, Gade P. (Associate Head) (65) 6516-2187  <>
Tan, Reginald Beng Hee       (65) 6516-6360  <>
Wang, Chi-Hwa            (65) 6516-5079  <>
Zeng, Hua Chun           (65) 6516-2896  <>

Associate Professors:

Borgna, Armando (Adjunct)              <>
Chan, Ping Kwong Peter (Adjunct)           <>
Chen, Shing Bor           (65) 6516-5237  <>
Chiu, Min-Sen            (65) 6516-2223  <>
Chooi, Yew Meng Simon (Adjunct)           <>
Go, Heng Huat (Adjunct)               <>
Hidajat, Kus            (65) 6516-2191  <>
Hong, Liang             (65) 6516-5029  <>
Jiang, Jianwen           (65) 6516-5083  <>
Kawi, Sibudjing           (65) 6516-6312  <>
Khan, Saif A.            (65) 6516-5133  <>
Li, Zhi               (65) 6516-5083  <>
Liu, Bin              (65) 6516-8049  <>
Loh, Kai Chee (Associate Head)   (65) 6516-2174  <>
Ong, See Hee (Adjunct)                <>
Samavedham, Lakshminarayanan    (65) 6516-8484  <>
Srinivasan, Madapusi P.       (65) 6516-2171  <>
Tan, Kia Tang (Adjunct)               <>
Ti, Hwei Chen (Associate Head)   (65) 6516-2188  <>
Ting, Yen Peng           (65) 6516-2190  <>
Tong, Yen Wah            (65) 6516-8467  <>
Trau, Dieter W. (Joint)       (65) 6516-8052  <>
Yang, Kun-Lin            (65) 6516-6614  <>
Yung, Lin Yue Lanry (Associate Dean) (65) 6516-1699  <>

Assistant Professors:

Birgersson, Karl Erik        (65) 6516-7132  <>
Chui, Heng Tak (Adjunct)               <>
Lee, Dong-Yup            (65) 6516-6907  <>
Leong, Tai Wei David        (65) 6516-7262  <>
Linga, Praveen           (65) 6601-1487  <>
Lu, Xianmao             (65) 6516-1071  <>
Phua, Kok Loong Kyle                 <>
Sin, Siang Meng Ivan (Adjunct)            <>
Soh, Siow Ling           (65) 6516-6617  <>
Xie, Jianping            (65) 6516-1067  <>
Yan, Ning              (65) 6516-2886  <>
Yek, Sin Kiat (Adjunct)               <>
Zhao, Dan              (65) 6516-4679  <>

Instructors:

Gautam, Satyen           (65) 6601 3065  <>
Jangam, Sachin Vinayak       (65) 6601 3459  <>
Karthiga, Nagarajan         (65) 6601-1464  <>
Lim, Wee Chuan Eldin        (65) 6516 4727  <>
Long, Yun              (65) 6601 3212  <>
Photinon, Kanokorn         (65) 6516-8609  <>
Yang, Liming            (65) 6516 63780  <>

Graduate Advisor

M. P. Srinivasan

Undergraduate Advisor

G. P. Rangaiah