Chonnam National University

School of Applied Chemical Engineering

Mailing Address:
School of Applied Chemical Engineering
College of Engineering
300 Yongbong-dong, Buk-gu
Kwang-ju, 500-757
Korea
Department phone: (062) 530-1900
Department FAX: (062) 530-1909
Last Updated: March 23, 2009

Professors:

Cho, Chong-Hyun (Emeritus)     530-1850    
Chough, Sung-Hyo          530-1825    
Han, Neung-Won (Emeritus)      530-1850    
Kang, Choon-Hyoung (Chair)     530-1818    
Kang, Sung Ju            530-1817    
kim, do-heyoung           +82-530-1894   <>
Kim, Jae-Hyung (Emeritus)      530-1850    
Kim, Jae-Seung (Emeritus)      530-1850    
Kim, Jin-Hwan            530-1815    
Lee, Ki-Young            530-1843    
Lee, Woo-Tai            530-1813    
Park, Don-Hee            530-1841    
Park, Nam-Cook           530-1826    
Ryu, Hwa-Won            530-1842    
Ryu, Min-Su             530-1816    
Shin, Jae-Soon           530-1827    
Sunwoo, Chang-Shin         530-1814    
Yang, Jae-Ho            530-1812    
Yu, Eui-Yeon            530-1811    

Associate Professors:

Kim, Do-Man             530-1844    
Kim, Young-Chul           530-1828    
Rhee, Jong-Il            530-1847    

Assistant Professors:

Han, Eun-Mi             530-1829