Beijing University of Chemical Technology

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
College of Chemical Engineering
15 BeiSanhuan East Road
ChaoYang District
Beijing 100029
Department phone: 86-10-64434783
Department FAX: 86-10-64436781
Department Email:
Last Updated: April 06, 2009

Professors:

Chen, Biaohua            64429057     <>
Guo, Fen              64448808     <>
Guo, Kai              64448808     <>
Hai, Reti              64427356     <>
Li, Chengyue            64436787     <>
Li, Chunxi (Associate Chair)    64444912     <>
Liu, Hui              64433695     <>
Ma, Runyu              64448919     <>
Wang, Jianhong           64411065     <>
Wang, Wenchuan           64444905     <>
Zhang, Zeting            64434775     <>
Zheng, Danxing           64416406     <>
Zhong, Chongli           64419862     <>

Associate Professors:

Chen, Xiaochun           64434783     <>
Feng, Lui              64427356     <>
Gao, Zhengming           64418267     <>
Huang, Xiongbin           64418267     <>
Li, Jianwei             64433695     <>
Li, Qunsheng            64449695     <>
Li, Xiujin             64427356     <>

Graduate Advisor

XiaoFan Pan

Undergraduate Advisor

XueMei Li