Annamalai University

Department of Chemical Engineering

Mailing Address:
Department of Technology
Annamalai University, Annamalai Nagar,Tamil Nadu
608 002
University phone: 914144-238259
Department phone: 914144-239737
Department FAX: 914144-238275
Department Email:

Professors:

Karunanithi, T.           914144-221235  <>
Viruthagiri, T. (Head)       914144-239737  <>

Assistant Professors:

Anand, G. Maria Francis               <>
Bhaba, P. Kantha          04144-238691   <>
Dhanasekaran, R.          914144-238022  <>
Karthikeyan, C.           914144-224679  <>
Manickam, N.            914144-224494 
Meyyappan, R. M.          221654      <>
Vaithiyanathan, K.         914144223026  
Vijayagopal, V.           914144249236   <>

Instructors:

Anuradha, S.            914144-230551  <>
Aravindan, R.            914144-238150  <>
Balamurali, T.           914144-222188  <>
Balamurugan, P.          
Baskaran, V.            914144-239467 
Chirsabesan, B.           914144-226506 
Devanesan, M. G.          914144-226417 
Dhanasekaran, S.          914142-258261 
Elavarasan, P.           914144-239880 
Govindarajan, L.          914144-222383  <>
Karuppiya, M.           
Manikandan, K.           914144-223961  <>
Manikandan, T. R.          914144-226417  <>
Mullai, P.             914144-224612  <>
Muthuvelayadham, R.         914144-228840 
Nagarajan, P.            914144-238133  <>
Prakash, N.             914144-220210  <>
Preetha, B.             914144-238194  <>
Rajamohan, N.            914144-220583  <>
Rajasimman, M.           914144-232912  <>
Rathanasabapathy, C. S.       914144-222917  <>
Ravi, R.              914144-238978 
Rengadurai, S.           
Sangeetha, R.            0435-2425125   <>
Saravanan, V.            914146-240629 
Shanmuganathan, S.         
Sivaprakash, B.           914144-224355  <>
Thenmozhi, M.            914144-221794  <>
Thirumavalavan, K.         914144-244461  <>
Vijay, M.              914144-227126